Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

21-05-2019 17:37:07 | Bieżący | EBI | 17/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2018 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 16/2019 z dnia 18 maja 2019 r., termin publikacji ww. raportu przypadać miał na dzień 23 maja 2019 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2018 rok zostaje ustalony na dzień 31 maja 2019 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. wskazane w treści raportu EBI nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu