Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Calesco S.A. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

23-05-2019 12:43:28 | Bieżący | EBI | 8/2019
Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA na dzień 19.06.2019 r..pdf

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 19.06.2019 r..pdf

Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZA w dniu 19.06.2019 r.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji na ZWZA w dniu 19.06.2019 r..docx.pdf