Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja - uchwała GPW o wykluczeniu akcji Calesco S.A. z ASO na rynku New Connect. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

30-05-2019 12:37:49 | Bieżący | ESPI | 16/2019
oRB_ASO: Istotna informacja - uchwała GPW o wykluczeniu akcji Calesco S.A. z ASO na rynku New Connect.

PAP
Data: 2019-05-30

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Istotna informacja - uchwała GPW o wykluczeniu akcji Calesco S.A. z ASO na rynku New Connect.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. _ Emitent_ informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA _dalej: GPW_ w dniu 29 maja 2019 roku na podstawie § 12 ust 1 pkt 1 _ Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce Calesco S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu , uchwały o wykluczeniu z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Calesco S.A. oznaczonych kodem "PLCLESCO00019" z dniem 4 czerwca 2019 r.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt , iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Istotna informacja - uchwała GPW o wykluczeniu akcji Calesco S.A. z ASO na rynku New Connect.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-05-30
Rok biezacy 2019
Numer 16
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.