Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2018 rok. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

31-05-2019 17:27:12 | Roczny | EBI | 10/2019
Zarząd spółki Termo2Power S. A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2018_T2P.pdf

Sprawozdanie finansowe T2P 2018.pdf

Oświadczenie Zarządu__T2P_w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego_za 2018.pdf

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_T2P 2018.pdf

Oświadczenie Zarządu__T2P_w sprawie prawidlowosci-Dobre Praktyki Spółek notowanych na NC__za 2018.pdf

Oświadczenie Zarządu__T2P_w sprawie prawidlowosci-wyboru-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdania-finansowego_za 2018.pdf