Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej APANET S.A. (PLAPANT00017)

31-05-2019 21:56:09 | Bieżący | ESPI | 31/2019
oRB_ASO: Uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej

PAP
Data: 2019-05-31

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu "Emitent", "Spółka" informuje, że w dniu 31 maja 2019 r. we Wrocławiu doszło do zawarcia trzech umów zbycia udziałów w kapitale zakładowym Apanet Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_:

1_ pomiędzy Andrzejem Lisem jako zbywcą i Emitentem jako nabywcą, której przedmiotem jest zbycie na rzecz Emitenta 150 udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, odpowiadającym 7,5% kapitału zakładowego Spółki zależnej;

2_ pomiędzy Marcinem Borowcem jako zbywcą i Emitentem jako nabywcą, której przedmiotem jest zbycie na rzecz Emitenta 30 udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, odpowiadającym 1,5% kapitału zakładowego Spółki zależnej;

3_ pomiędzy Andrzejem Lisem jako zbywcą i Emitentem jako nabywcą, której przedmiotem jest zbycie na rzecz Emitenta 20 udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, odpowiadającym 1,0% kapitału zakładowego Spółki zależnej..

W wyniku zawarcia opisanych wyżej umów zbycia udziałów Emitent uzyskał 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, tj. powrócił do sytuacji sprzed 10 sierpnia 2017 r., opisanej w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 16 sierpnia 2017 r._.

Zawarcie opisanych wyżej umów zbycia udziałów nastąpiło w wyniku wykonania postanowień porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r., powodując jednocześnie skutek w postaci wejścia w życie w/w porozumienia _raport bieżący ESPI nr 30/2019 z dnia 31 maja 2019 r._.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-05-31
Rok biezacy 2019
Numer 31
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.