Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

01-06-2019 08:08:16 | Bieżący | ESPI | 1/2019
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

PAP
Data: 2019-06-01

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_GREMPCO_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_na_ZWZA_GREMPCO_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_formularza_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-06-01
  Skrócona nazwa emitenta
  GREMPCO S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna:
  §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_GREMPCO_SA.pdf
  Projekty_uchwal_na_ZWZA_GREMPCO_SA.pdf
  Wzor_formularza_pelnomocnictwa.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  GREMPCO S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  72-100 Łozienica
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Prosta 2A
  _ulica_ _numer_
  +48 _91_ 432 35 00 +48 _91_ 432 35 36
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  856-182-73-62 320833399
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-06-01 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 72-100
  Miasto Łozienica
  Ulica Prosta
  Nr 2A
  Tel. +48 (91) 432 35 00
  Fax +48 (91) 432 35 36
  e-mail
  NIP 856-182-73-62
  REGON 320833399
  Data sporzadzenia 2019-06-01
  Rok biezacy 2019
  Numer 1
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.