Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

01-06-2019 15:23:16 | Bieżący | EBI | 5/2019
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA GREMPCO SA W DNIU 27.06.2019.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA GREMPCO SA.pdf

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA.pdf