Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

06-06-2019 02:53:49 | Roczny | EBI | 24/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

apanet_sa_jednostkowy_raport_roczny_2018.pdf

apanet_sa_zał_1_RR_2018_JSF_2018.pdf

apanet_sa_zał_2_RR_2018_sprawozdanie_zarzadu_2018.pdf

apanet_sa_zał_3_RR_2018_opinia_jednostkowa_2018.pdf