Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

27-06-2019 18:46:33 | Bieżący | EBI | 6/2019
Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

PROTOKÓŁ WZA GREMPCO SA ZA 2018 Z 27.06.2019-REP 2285-2019.pdf