Raporty Spółek ESPI/EBI

raport okresowy za II kwartał 2019 - MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

15-08-2019 17:06:10 | Kwartalny | EBI | 15/2019
Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MedApp raport okresowy za II kwartał 2019.pdf