Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

27-08-2019 20:49:56 | Bieżący | ESPI | 21/2019
oRB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.

PAP
Data: 2019-08-27

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • POWIADOMIENIA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 21 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-08-27
  Skrócona nazwa emitenta
  TERMO2POWER S.A.
  Temat
  Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _Spółka_ informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2019 r.:
  1/ do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., osoby prawnej z siedzibą w Warszawie – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.
  2/ do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. sporządzone przez Panią Agnieszkę Sieradzką - Brouwer _żonę Pana Jacoba Brouwera_, osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jacobem Brouwerem.

  W załączeniu otrzymane przez Spółkę zawiadomienia.
  Załączniki
  Plik Opis
  POWIADOMIENIA.pdf Powiadomienie Członka Zarządu o transakcji.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  TERMO2POWER S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-844 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Grzybowska 87
  _ulica_ _numer_
  +48 514 943 360
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  5272749594
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-08-27 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
  Tytul Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
  Sektor
  Kod 00-844
  Miasto Warszawa
  Ulica Grzybowska
  Nr 87
  Tel. +48 514 943 360
  Fax
  e-mail
  NIP 5272749594
  REGON
  Data sporzadzenia 2019-08-27
  Rok biezacy 2019
  Numer 21
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.