Raporty Spółek ESPI/EBI

Pożyczka od Akcjonariuszy. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

27-08-2019 21:13:00 | Bieżący | ESPI | 23/2019
oRB_ASO: Pożyczka od Akcjonariuszy.

PAP
Data: 2019-08-27

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-27
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Pożyczka od Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości informację, o pozyskaniu środków pieniężnych od znaczącego Akcjonariusza - Spółki Green - Nanotech Ventures Sp. z o .o .o. _Spółka GNV, Pożyczkodawca_. Emitent otrzymał 77.500,00 zł _słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100_ w formie pożyczki. Do końca 2019 r. planowane są kolejne wpłaty, do łącznej wartości 450.000,00 zł _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100_.
W dniu 26 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła z Akcjonariuszem Spółki – Spółką GNV, pierwszą umowę pożyczki na rzecz Spółki Termo2Power S.A. _"Pożyczka"_. Środki _77.500,00 zł; słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100_ zostały już postawione do dyspozycji Emitenta. Środki przekazane przez Pożyczkodawcę pochodzą z odsprzedaży części własnych pakietów akcji Termo2Power S.A. należących do Spółki GNV w zamiarze udzielenia pożyczki Emitentowi.
Termin na spłatę wyżej wymienionego zobowiązania wynosi 24 miesięce od dnia pozyskania środków przez Spółkę. Do dnia spłaty Pożyczka będzie nieoprocentowana.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych oraz dalszy rozwój technologii Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-27 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Pożyczka od Akcjonariuszy.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-08-27
Rok biezacy 2019
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.