Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

03-09-2019 23:26:36 | Bieżący | ESPI | 42/2019
oRB-W_ASO: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

PAP
Data: 2019-09-03

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APA_AL_nabycie_31_08_2019.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 42 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-09-03
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 3 września 2019 r. powziął informację o przesłaniu w dniu 2 września 2019 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta wiadomości od Pana Andrzeja Lisa, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu APANET Green System sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_, o dokonanych w dniu 31 sierpnia 2019 r. transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.

  Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  APA_AL_nabycie_31_08_2019.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4/11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-09-03 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4/11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail kontakt@apanetsa.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2019-09-03
  Rok biezacy 2019
  Numer 42
  adres www www.apanetsa.pl/pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.