Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta APANET S.A. (PLAPANT00017)

18-09-2019 23:00:35 | Bieżący | ESPI | 43/2019
oRB_ASO: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

PAP
Data: 2019-09-18

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-18
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 18 września 2018 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta _w składzie ustalonym na Walnym Zgromadzeniu mającym miejsce w dniu 29 czerwca 2019 r._, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie powołania Pana Tomasza Rydzy na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-416 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwidzyńska 4/11
_ulica_ _numer_
+48 608 511 162
_telefon_ _fax_
kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Sektor Informatyka (inf)
Kod 51-416
Miasto Wrocław
Ulica Kwidzyńska
Nr 4/11
Tel. +48 608 511 162
Fax
e-mail kontakt@apanetsa.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2019-09-18
Rok biezacy 2019
Numer 43
adres www www.apanetsa.pl/pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.