Raporty Spółek ESPI/EBI

Mikroturbiny gazowe - kolejne informacje. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

23-09-2019 20:45:13 | Bieżący | ESPI | 27/2019
oRB_ASO: Mikroturbiny gazowe - kolejne informacje.

PAP
Data: 2019-09-23

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Mikroturbiny gazowe - kolejne informacje.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z 22 lutego 2019 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości informację:
Emitent informuje, że obecnie procedowane są dwa projekty dotyczące mikroturbin gazowych i odnoszące się do produktów, o których mowa w przywołanym raporcie. Emitent czeka na ostateczną decyzję klientów.
Pierwszy projekt dotyczy zastosowania kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej < 2 MWe oraz
11 MWt energii cieplnej dla przemysłowego procesu suszenia. Wysokotemperaturowe gazy spalinowe z turbiny są na tyle czyste, że mogą być bezpośrednio wykorzystywane do suszenia, bez użycia filtra.
Całkowita wartość projektu wynosi blisko 10.000.000,00 PLN.
Ostateczna decyzja powinna być znana przed końcem tego roku.
Drugi projekt dotyczy eksploatacji małego pola gazowego, które w tej chwili nie jest jeszcze wykorzystywane.
Powodem tego jest fakt, że gaz ma znacznie niższą niż normalna wartość kaloryczną i zawiera więcej siarki niż zwykłe tłokowe silniki gazowe mogą zaakceptować.
Turbina oferowana przez Termo2Power może wykorzystywać gaz o zawartości siarki nawet do 7%, a także niższa wartość kaloryczna nie stanowi problemu. Zmniejsza to jedynie moc wyjściową netto.
Bardzo drogi system oczyszczania gazu nie będzie wymagany.
Analizy potwierdziły, że emisje pochodzące ze spalania tego gazu bezpośrednio w turbinie są zgodne ze wszystkimi europejskimi przepisami/normatywami.
Wartość, to około 25.000.000,00 PLN i obejmuje ewentualny projekt kogeneracji ciepłowniczej z 2. turbinami o mocy 1,5 MWe każda _obliczonej z niską wartością kaloryczną_ i łącznie maksymalnie 8-10 MWt ciepłej wody. Latem będzie działać tylko jedna turbina.
Biorąc pod uwagę wymagane formalności prawne, emitent nie oczekuje ostatecznej decyzji przed połową 2020 r.
Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Mikroturbiny gazowe - kolejne informacje.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2019-09-23
Rok biezacy 2019
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.