Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

04-10-2019 18:08:59 | Bieżący | EBI | 17/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2019 r., wypowiedział ze skutkiem na dzień 31 października 2019 r. umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect zawartą w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie z Copernicus Securities S.A., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Zarząd Emitenta dziękuje Copernicus Securities S.A. za pracę wykonaną na rzecz Spółki.

Zarząd Spółki poda informację o zawarciu umowy z nowym podmiotem na wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy po zakończeniu obowiązywania umowy z Copernicus Securities S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu