Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

29-10-2019 06:59:59 | Bieżący | EBI | 19/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2019 roku, Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Umowa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
1. Wspieranie Emitenta przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
2. Współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
3. Bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku New Connect.
Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu