Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

05-11-2019 11:26:45 | Bieżący | EBI | 33/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2019 roku.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zawierającym zadeklarowany przez Emitenta harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadać miał na dzień 7 listopada 2019 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2019 roku zostaje ustalony na dzień 14 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu