Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

08-11-2019 18:27:36 | Bieżący | EBI | 20/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Pana Jacob Rokus Brouwer na Prezesa Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Życiorys zawodowy Pana Jacob Rokus Brouwer, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys.pdf