Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

08-11-2019 18:31:38 | Bieżący | EBI | 21/2019
W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki.

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu