Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

31-01-2020 22:13:05 | Bieżący | ESPI | 2/2020
oRB_ASO: Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.

PAP
Data: 2020-01-31

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2019 z dnia 23 września 2019 roku, w części odnoszącej się do procedowania projektu dotyczącego zastosowania kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej < 2 MWe oraz 11 MWt energii cieplnej dla przemysłowego procesu suszenia, niniejszym informuje o wydłużeniu terminu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej złożenia zamówienia ww. mikroturbin gazowych.
W zakresie drugiego ewentualnego projektu kogeneracji ciepłowniczej z 2. turbinami o mocy 1,5 MWe każda, termin podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej złożenia zamówienia pozostaje bez zmian. Emitent nie oczekuje ostatecznej decyzji klienta przed połową 2020 r.
Emitent nadal oczekuje na decyzję i będzie informował o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-01-31
Rok biezacy 2020
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.