Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

14-02-2020 18:15:15 | Bieżący | ESPI | 3/2020
oRB_ASO: Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.

PAP
Data: 2020-02-14

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, informuje o podjęciu wraz z włoskim udziałowcem _dalej łącznie "Udziałowcy"_ decyzji o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l. _"Grenergy"_, w której Emitent posiada 50% udziałów oraz 50% głosów w kapitale zakładowym.
Udziałowcy spółki Grenergy rozpoczęli proces jej zamykania _wyrejestrowywania_. Jest to spowodowane brakiem możliwości korzystania z lokalnych programów i udogodnień, które były istotnym czynnikiem warunkującym założenie spółki Grenergy w 2017 r.: uzyskanie ulg podatkowych, kredytowych, udogodnień w zakresie zatrudniania pracowników itp. Udziałowcy podjęli już pierwsze kroki i złożyli stosowną dokumentację wymaganą przez włoskie prawo w procesie likwidacji spółek.
Emitent poinformuje o zakończeniu procesu likwidacji spółki zależnej odrębnym raportem bieżącym ESPI.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-02-14
Rok biezacy 2020
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.