Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

14-02-2020 18:27:15 | Bieżący | ESPI | 4/2020
oRB_ASO: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.

PAP
Data: 2020-02-14

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. dot. pożyczek od akcjonariuszy _dalej "Raport"_.

W Raporcie zawarto nieprecyzyjną informację o zawarciu pierwszej umowy pożyczki ze Spółką Green- Nanotech Ventures sp. z o. o., podczas gdy umowa zawarta została na kwotę łączną 450.000,00 zł płatną w kilku transzach, z czego I transza opiewała na kwotę 77.500,00 zł. W związku z powyższym Emitent przekazuje skorygowany raport.

"Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka, Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości informację, o pozyskaniu środków pieniężnych od znaczącego Akcjonariusza - Spółki Green - Nanotech Ventures Sp. z o. o. _"Spółka GNV", "Pożyczkodawca"_. Emitent otrzymał 77.500,00 zł _słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100_ w formie pierwszej transzy pożyczki. Do końca 2019 r. planowane są kolejne wpłaty, do łącznej wartości 450.000,00 zł _słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100_.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem Spółki – Spółką GNV, umowę pożyczki na kwotę 450.000,00 zł na rzecz Spółki Termo2Power S.A. _"Pożyczka"_, a pierwsza transza pożyczki w wysokości 77.500,00 zł; słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 została już postawiona do dyspozycji Emitenta. Środki przekazane przez Pożyczkodawcę pochodzą z odsprzedaży części własnych pakietów akcji Termo2Power S.A. należących do Spółki GNV w zamiarze udzielenia pożyczki Emitentowi.

Termin na spłatę wyżej wymienionego zobowiązania wynosi 24 miesiące od dnia pozyskania środków przez Spółkę. Oprocentowanie ww. pożyczki wynosi 6,5% w skali roku.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych oraz dalszy rozwój technologii Spółki"

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-14 Jacob Rokus Brouwer Prezes Zarządu Jacob Rokus Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-02-14
Rok biezacy 2020
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.