Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2019 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-02-2020 18:59:00 | Kwartalny | EBI | 3/2020
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO4Q2019_T2P.pdf