Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego rocznego za 2018 rok. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

10-04-2020 19:37:07 | Roczny | EBI | 4/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje korektę raportu rocznego za 2018 rok („Raport Roczny”) opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 10/2019 w dniu 31 maja 2019 r.
Raport Roczny został zmieniony w następujący sposób - w treści dokumentu „Raport Roczny za rok 2018” dodaje się punkt 20 pt. „Informacja o odrębnym dokumencie prezentująca wybrane dane finansowe spółki zależnej”, o następującej treści:
„Spółka w raporcie rocznym, w osobnym dokumencie prezentuje wybrane dane finansowe spółki zależnej”.
Pozostałe fragmenty dokumentu „Raport Roczny za rok 2018” nie uległy zmianie.
W załączeniu Emitent przekazuje Raport Roczny Emitenta, na który składają się:
- skorygowana treść dokumentu pt. „Raport Roczny za rok 2018”;
- nowy załącznik pt. „Wybrane dane finansowe spółki zależnej”
- pozostałe załączniki do Raportu Rocznego, które nie uległy zmianom.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport roczny za rok 2018
Sprawozdanie finansowe
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu w sprawie prawidłowości – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NC
Oświadczenie Zarządu w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok
Wybrane dane finansowe spółki zależnej

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Roczny_2018_KOREKTA.pdf

sprawozdanie-finansowe-t2p-2018.pdf

oswiadczenie-zarzadu-t2p-w-sprawie-rzetelnosci-sporzadzenia-sprawozdania-finansowego-za-2018.pdf

sprawozdanie-bieglego-rewidenta-t2p-2018.pdf

oswiadczenie-zarzadu-t2p-w-sprawie-prawidlowosci-dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-nc-za-2018.pdf

oswiadczenie-zarzadu-t2p-w-sprawie-prawidlowosci-wyboru-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdania-finansowego-za-2018.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓLKI ZALEŻNEJ_GRENERGY.pdf