Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

10-04-2020 19:51:30 | Kwartalny | EBI | 5/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r., opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 8/2019 w dniu 15 maja 2019 r. Raport za I kwartał 2019 r. został zmieniony w pkt. 8. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz w pkt. 9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.
W załączeniu Emitent przekazuje w osobnym dokumencie fragmenty, które podlegają korekcie oraz osobno skorygowaną treść raportu za I kwartał 2019 r. Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Załącznik do korekty raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
Skorygowany raport okresowy za I kwartał 2019 r.  

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Korekta_RK1Q_2019.pdf

Załącznik_RK1Q_2019.pdf