Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

10-04-2020 20:05:47 | Kwartalny | EBI | 6/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r., opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 16/2019 w dniu 14 sierpnia 2019 r. Raport za II kwartał 2019 r. został zmieniony w pkt. 8. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz w pkt. 9. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.
W załączeniu Emitent przekazuje w osobnym dokumencie fragmenty, które podlegają korekcie oraz osobno skorygowaną treść raportu za II kwartał 2019 r. Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Załącznik do korekty raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
Skorygowany raport okresowy za II kwartał 2019 r.

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Korekta_RK2Q_2019.pdf

Załącznik_RK2Q_2019_.pdf