Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Zarządu CANNABIS POLAND Spółka Akcyjna (PLBLOCM00013)

09-05-2020 10:36:28 | Bieżący | EBI | 5/2020
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent") informuje, iż w dniu 8 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie treści par.11 ust. 2 statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu Emitenta Pana Michała Szarego oraz powierzyła mu funkcję Członka Zarządu z dniem 8 maja 2020 roku. Tym samym Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Grzegorz Konrad - Członek Zarządu


Załączniki:

Michał Szary CV.pdf