Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

13-05-2020 19:40:18 | Bieżący | EBI | 8/2020
Zarząd Termo2Power S.A. („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji w przedmiocie zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu Rocznego są utrudnienia w pracy Emitenta oraz w pracy biegłego rewidenta spowodowane koronawirusem oraz pandemią COVID – 19.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI 1/2020, termin publikacji Raportu Rocznego wyznaczony był poprzednio na 29 maja 2020 roku. Emitent ustala nowy termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok na dzień 31 lipca 2020 roku.
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie kolejnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu