Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za I kwartał 2020 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

15-05-2020 19:34:55 | Kwartalny | EBI | 10/2020
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Jacob Rokus Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_1Q2020.pdf