Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie za 4 kwartał 2010 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

17-02-2011 09:21:09 | Bieżący | EBI | 10/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w raporcie za 4 kwartał 2010 roku opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 lutego 2011 roku, w tabeli na str. 4 nieprawidłowo podano nazwisko członka Rady Nadzorczej Spółki - jest: "Andrzej Karoń", powinno być: "Andrzej Kodroń".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu