Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

28-02-2011 14:43:05 | Bieżący | EBI | 13/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok. Planowany termin publikacji przypadał na dzień 15 kwietnia 2011 roku, zaś nowy termin został wyznaczony na dzień 02 marca 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu