Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Spółki za rok 2019. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

31-07-2020 16:28:39 | Roczny | EBI | 11/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

01_RAPORT ROCZNY ZA ROK 2019_T2P.pdf

02_Sprawozdanie finansowe T2P 2019.pdf

03_sprawozdanie z badania T2P 30.07.2020.pdf

04_Wybrane dane finansowe spółki zależnej.pdf

05_Oświadczenie Zarządu_ SF.pdf

06_Oświadczenie Zarządu_ biegły rewident.pdf

07_Stosowanie ładu korporacyjnego.pdf