Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

31-07-2020 20:46:04 | Bieżący | EBI | 12/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZ”), na godzinę 12 w Kancelarii Rafał Brandt, Joanna Okońska s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa
4/ Wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZ
5/ Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

04_T2P wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZA_27.08.2020.pdf

01_ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-publicznej-t2p_27.08.2020.pdf

02_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power SA_27.08.2020.pdf

03_ T2P wzór pełnomocnictwa na ZWZA_27.08.2020.pdf

05_T2P wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZA_27.08.2020.pdf