Raporty Spółek ESPI/EBI

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

31-07-2020 21:28:35 | Bieżący | ESPI | 16/2020
oRB-W_ASO: Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.

PAP
Data: 2020-07-31

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalaczniki_ZWZA_27.08.2020.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2020
  Data sporządzenia: 2020-07-31
  Skrócona nazwa emitenta
  TERMO2POWER S.A.
  Temat
  Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 sierpnia 2020 roku _dalej "ZWZ"_, na godzinę 12 w Kancelarii Rafał Brandt, Joanna Okońska s.c., adres: ul. Mokotowska 46A lokal 27, Warszawa.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Załączniki:
  1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2/ Projekty uchwał na ZWZ
  3/ Wzór formularza pełnomocnictwa
  4/ Wzór wniosku o zmiany w porządku obrad ZWZ
  5/ Wzór zgłoszenia projektu uchwały do porządku ZWZ
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalaczniki_ZWZA_27.08.2020.pdf Załączniki_ZWZA_27.08.2020.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-07-31 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
  Tytul Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r.
  Sektor
  Kod 00-844
  Miasto Warszawa
  Ulica Grzybowska
  Nr 87
  Tel. +48 514 943 360
  Fax
  e-mail
  NIP 5272749594
  REGON
  Data sporzadzenia 2020-07-31
  Rok biezacy 2020
  Numer 16
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.