Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór oferty Termo2Power S.A. w publicznym zapytaniu ofertowym. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

04-08-2020 12:52:53 | Bieżący | ESPI | 17/2020
oRB_ASO: Wybór oferty Termo2Power S.A. w publicznym zapytaniu ofertowym.

PAP
Data: 2020-08-04

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Wybór oferty Termo2Power S.A. w publicznym zapytaniu ofertowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości, powziętą w dniu 3 sierpnia 2020 r. informację o wyborze oferty złożonej przez Spółkę w publicznym zapytaniu ofertowym na realizację projektu polegającego na przygotowaniu projektu, dostawie, montażu, podłączeniu do istniejących sieci ciepłowniczych i elektrycznych, rozruchu i serwisowaniu instalacji wysokosprawnego systemu kogeneracji o mocy 600 kW o wartości 4 130 000,00 zł netto. Postępowanie zostało ogłoszone przez FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie _"Klient"_, pod tytułem "Budowa i uruchomienie układu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dla projektu pn. "Budowa układu kogeneracyjnego w zakładzie produkcyjnym FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie".
Umowa sprzedaży dla powyższego zamówienia pomiędzy Emitentem a Klientem _dalej "Umowa"_ w związku z wyborem oferty Emitenta zostanie podpisana do połowy sierpnia 2020 roku, po uiszczeniu przez Emitenta na rzecz Klienta zabezpieczenia wynoszącego 507.990 zł tj.10% całkowitej wartości zamówienia brutto wynoszącego 5.079.990 zł. Emitent pokryje kwotę zabezpieczenia ze środków własnych oraz z pożyczek, które planuje uzyskać od swoich akcjonariuszy.
Koncepcja oferowanego Klientowi systemu kogeneracyjnego opiera się na zespole 3 silników kogeneracyjnych marki Termo2Power na gaz ziemny - model T2P G200, o mocy 200 kW każdy. Agregaty zostaną zamontowane w dwóch kontenerach, które będą wyposażone w dodatkowe wieże chłodnicze.
W celu zapewnienia najwyższej niezawodności systemu, zgodnie z założeniami Umowy Spółka zaoferuje Klientowi wydłużony do 5 lat program gwarancji serwisowej, a także dodatkowy rezerwowy silnik _czwarta sztuka_. Silnik formalnie będzie własnością Emitenta, ale faktycznie pozostanie do dyspozycji Klienta przez okres gwarancji serwisowej. Dodatkowo Umowa będzie przewidywała zabezpieczenie przez Emitenta zapasu części zamiennych na okres 2 lat do dyspozycji Klienta. Dodatkowy czwarty silnik oraz magazyn części zamiennych będą pozostawione w lokalizacji zainstalowanego systemu.
Emitent planuje wstępnie zakończyć instalację systemu kogeneracyjnego do 31 grudnia 2020 r., co pozwoli Klientowi rozpocząć proces obniżania kosztów operacyjnych prowadzonej działalności.
Realizacja zamówienia to element podnoszący poziom wiarygodności Spółki, a uzyskane referencje mogą mieć pozytywny wpływ na zamówienia składane przez następnych, potencjalnych klientów. Kolejnym pożytkiem związanym z przedmiotową transakcją, jest potwierdzenie możliwości operacyjnych, tj. możliwości dostawy i uruchomienia przez Emitenta zbytu większej ilości produktów związanych z energią dla Klienta i innych firm, w których zarządzanie jest zaangażowany Klient.
Realizacja zamówienia wpisuje się w koncepcję powiązanej dywersyfikacji sprzedaży poprzez synergię wielu produktów z oferty Emitenta, a związanych z energią odnawialną _raport bieżący ESPI nr 3/2019 z 29 stycznia 2019 r._.
Emitent będzie informował o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TERMO2POWER S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-844 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grzybowska 87
_ulica_ _numer_
+48 514 943 360
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5272749594
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Wybór oferty Termo2Power S.A. w publicznym zapytaniu ofertowym.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-08-04
Rok biezacy 2020
Numer 17
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.