Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór oferty Termo2Power S.A. na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego o mocy 350 kW. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

06-08-2020 09:59:43 | Bieżący | ESPI | 19/2020
oRB_ASO: Wybór oferty Termo2Power S.A. na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego o mocy 350 kW.

PAP
Data: 2020-08-06

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-06
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Wybór oferty Termo2Power S.A. na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego o mocy 350 kW.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 przekazuje do publicznej wiadomości, powziętą w dniu 5 sierpnia 2020 r. informację o wyborze oferty Emitenta na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego wytwarzającego wodę lodową dla FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie _"Klient"_. Wartość przedłożonej i zaakceptowanej przez Klienta oferty wyniosła 930.000,00 PLN netto.
Umowa sprzedaży dla powyższego zamówienia pomiędzy Emitentem a Klientem _dalej "Umowa"_, zostanie podpisana do 14 sierpnia 2020 roku. Bezpośrednio po podpisaniu Umowy Klient zapłaci na rzecz Spółki zaliczkę w wysokości minimum 30% kwoty zamówienia.
Termin dostawy przez Emitenta agregatu absorpcyjnego dla Klienta wynosi 6 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Zgodnie z założeniami ww. oferty Emitent ma zrealizować dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego o mocy 350 kW, wytwarzającego wodę lodową wraz z jedną wieżę chłodniczą i obsługującą system automatyką, a także wykonać instalację elektryczną. Zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, zaoferowany agregat absorpcyjny posiada możliwość współpracy z układem wysokosprawnej kogeneracji.
Emitent w odrębnym raporcie bieżącym ESPI poinformuje o podpisaniu umowy sprzedaży dla powyższego zamówienia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-06 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Wybór oferty Termo2Power S.A. na dostawę i montaż agregatu absorpcyjnego o mocy 350 kW.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-08-06
Rok biezacy 2020
Numer 19
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.