Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana adresu Spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna (PLMLKMR00016)

25-08-2020 15:34:40 | Bieżący | EBI | 10/2020
Zarząd Małkowski-Martech S.A. (dalej: Spółka), w związku z powzięciem informacji o zarejestrowaniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby Spółki z Konarskich, w gminie Kórnik na Czołowo, w gminie Kórnik informuje, iż z dniem dokonania tej zmiany, nastąpiła zmiana adresu Spółki.

Nowy adres Spółki jest następujący:
Czołowo, ul. Leśna 57
62-035 Kórnik

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marcin Małkowski - Prezes Zarządu