Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

27-08-2020 19:21:44 | Bieżący | EBI | 14/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 roku Pan Marcin Wołowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 27 sierpnia 2020 roku.

Postawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu