Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członka Rady Nadzorczej. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

27-08-2020 19:31:49 | Bieżący | EBI | 16/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Krawczyka.

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Zyciorys.pdf