Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgłoszenie patentowe dotyczące ekspandera gazowego. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

04-09-2020 12:40:53 | Bieżący | ESPI | 23/2020
oRB_ASO: Zgłoszenie patentowe dotyczące ekspandera gazowego.

PAP
Data: 2020-09-04

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Zgłoszenie patentowe dotyczące ekspandera gazowego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 3 września 2020 r. w Europejskim Urzędzie Patentowym _European Patent Office_ wniosku o udzieleniu patentu Emitentowi na "ekspander gazowy". Zgłoszenie otrzymało numer EP20194482.4.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Zgłoszenie patentowe dotyczące ekspandera gazowego.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-09-04
Rok biezacy 2020
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.