Raporty Spółek ESPI/EBI

Uregulowanie kwoty zabezpieczenia przez Termo2Power S.A. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

17-09-2020 10:02:23 | Bieżący | ESPI | 27/2020
oRB_ASO: Uregulowanie kwoty zabezpieczenia przez Termo2Power S.A.

PAP
Data: 2020-09-17

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Uregulowanie kwoty zabezpieczenia przez Termo2Power S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 przekazuje do publicznej wiadomości informację o uregulowaniu przez Emitenta na rzecz FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie _"Klient"_, w dniu 16 września 2020 r. kwoty zabezpieczenia w związku z wyborem oferty złożonej przez Spółkę w publicznym zapytaniu ofertowym.
Kwota zabezpieczenia wyniosła 507.990,00 zł tj. 10% całkowitej wartości zamówienia brutto wynoszącego 5.079.990 zł. Emitent pokrył kwotę zabezpieczenia w wysokości 457.990,00 zł ze środków własnych oraz z pożyczek, które uzyskał od swoich akcjonariuszy, a kwota 50.000,00 zł została potrącona z tytułu wcześniejszej wpłaty przez Emitenta wadium na rzecz Klienta, które było warunkiem udziału w publicznym zapytaniu ofertowym.
Zarząd Emitenta informuje, że wpłata zabezpieczenia nastąpiła po otrzymaniu przez Emitenta w dniu 16 września 2020 roku potwierdzenia złożenia przez Klienta w dniu 11 września 2020 odpowiedniej dokumentacji _wniosków_ w Urzędzie Regulacji Energetyki _"URE"_ w celu uzyskania wsparcia do realizowanego projektu w formie premii gwarantowanej dotyczącej wysokosprawnej kogeneracji. Warunkiem, który Klient musiał spełnić aby uzyskać premię gwarantowaną, było złożenie wniosku w URE przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Uregulowanie kwoty zabezpieczenia przez Termo2Power S.A.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-09-17
Rok biezacy 2020
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.