Raporty Spółek ESPI/EBI

Termo2Power rozpoczyna zbieranie zamówień na folię Solar Power na polskim rynku. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

22-09-2020 12:48:13 | Bieżący | ESPI | 31/2020
oRB_ASO: Termo2Power rozpoczyna zbieranie zamówień na folię Solar Power na polskim rynku.

PAP
Data: 2020-09-22

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Termo2Power rozpoczyna zbieranie zamówień na folię Solar Power na polskim rynku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2019 o realizowaniu strategii “powiązanej dywersyfikacji", informuje o rozpoczęciu dystrybucji na polskim rynku folii Solar Power.

Folia Solar Power, którą Emitent będzie dystrybuował na polskim rynku, to nowy produkt "roll to roll" w dziedzinie technologii fotowoltaicznej _“cienka folia" - “thin Film"_, oparty na różnych warstwach o grubości mikrona, które skutecznie przetwarzają światło na energię elektryczną. Stosowanym rozwiązaniem w folii Solar Power jest to, że warstwy aktywne są zamknięte w wytrzymałych, tanich foliach polimerowych, które razem tworzą elastyczną "cienką folię" z warstwą kleju do przyklejania folii na powierzchni.

Wyróżnikiem folii Solar Power w branży fotowoltaicznej jest to, że jej waga 600 g na m2 stanowi zaledwie około 5% wagi zwykłych paneli słonecznych i nie wymaga żadnej metalowej konstrukcji do montażu, dlatego też nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz umożliwia instalowanie fotowoltaiki na większości dachów budynków komercyjnych, które obecnie w większości przypadków nie są wystarczająco wytrzymałe dla tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych paneli słonecznych. W porównaniu do tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych, w przypadku użycia folii Solar Power nie ma potrzeby wiercenia otworów, nie ma ryzyka przecieków i nie ma potrzeby stosowania ogrodzeń oraz angażowania ochrony, jak jest to wymagane w przypadku farm słonecznych montowanych na ziemi. Jednocześnie czas potrzebny na zamontowanie instalacji z wykorzystaniem folii jest znacznie krótszy niż w przypadku instalacji tradycyjnych paneli. Dwie osoby mogą zainstalować 1 m2 folii Solar Poawe na minutę. Łączna cena instalacji folii Solar Power za kW będzie porównywalna z instalacjami tradycyjnych paneli fotowoltaicznych.

Oprócz zastosowania na dużych powierzchniach hal logistycznych, dachów fabrycznych i fasad, folia Solar Power może być również montowana na dachach samochodów ciężarowych.

Emitent rozpoczął sprzedaż folii Solar Power w dniu 21 września 2020 roku w próbnych rozmiarach i rozpoczał zbieranie zamówień na sprzedaż pełnowymiarowych folii Solar Power z dostawą na koniec drugiego kwartału 2021 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-22 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Termo2Power rozpoczyna zbieranie zamówień na folię Solar Power na polskim rynku.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-09-22
Rok biezacy 2020
Numer 31
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.