Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-10-2020 22:18:43 | Kwartalny | EBI | 18/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku („Raport”), który został przekazany raportem bieżącym EBI nr 3/2020.
Korekta treści raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. wynika ze zmian do sprawozdania finansowego wprowadzonych w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 roku przez biegłego rewidenta.

Raport został skorygowany również w zakresie:
a) komentarza Zarządu do wyników finansowych Spółki,
b) stanowiska odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_4Q2019_korekta.pdf