Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

06-11-2020 15:28:15 | Kwartalny | EBI | 18/2020
Zarząd CDA S.A. ("Spółka") w wyniku zidentyfikowanej pomyłki w treści raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 6 listopada 2020 roku (raport EBI nr 17/2020), przekazuje do publicznej wiadomości korektę.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
- skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
- zestawienie zmian w treści raportu okresowego, w tym w brzmieniu przed i po korekcie.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport CDA 3Q 2020.pdf

Protokół zmian do raportu kwartalnego.pdf