Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2020 roku Netwise Spółka Akcyjna (PLNETWS00017)

12-11-2020 17:02:39 | Kwartalny | EBI | 10/2020

Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Wojciech Sobczak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise_Raport_Q3_2020.pdf