Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

13-11-2020 17:41:59 | Kwartalny | EBI | 21/2020
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport 3Q2020_T2P.pdf