Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 21 marca 2011 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-03-2011 08:14:16 | Bieżący | EBI | 17/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 21 marca 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"


  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Podjęte Uchwały ZWZA 21.03.2011