Raporty Spółek ESPI/EBI

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych CDA S.A. (PLCDA0000018)

21-12-2020 12:54:40 | Bieżący | ESPI | 14/2020
oRB_ASO: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

PAP
Data: 2020-12-21

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-21
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki CDA S.A. _"Spółka", "Emitent"_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych serii A2 oraz B w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach od 9 do 15 w siedzibie Emitenta znajdującej się we Wrocławiu _54-204_ przy ul. Legnickiej 50. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym, ostatnim spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CDA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CDA S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54 - 204 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Legnicka 50
_ulica_ _numer_
+48 882 77 33 96
_telefon_ _fax_
inwestor@cda.pl spolka.cda.pl
_e-mail_ _www_
8982201542 021976118
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-21 Jarosław Ćwiek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CDA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CDA S.A.
Tytul Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
Sektor Media (med)
Kod 54 - 204
Miasto Wrocław
Ulica Legnicka
Nr 50
Tel. +48 882 77 33 96
Fax
e-mail inwestor@cda.pl
NIP 8982201542
REGON 021976118
Data sporzadzenia 2020-12-21
Rok biezacy 2020
Numer 14
adres www spolka.cda.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.