Raporty Spółek ESPI/EBI

Dostawa jednostki kogeneracyjnej w ramach realizacji umowy sprzedaży agregatu. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

22-12-2020 16:49:25 | Bieżący | ESPI | 38/2020
oRB_ASO: Dostawa jednostki kogeneracyjnej w ramach realizacji umowy sprzedaży agregatu.

PAP
Data: 2020-12-22

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Dostawa jednostki kogeneracyjnej w ramach realizacji umowy sprzedaży agregatu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 14/2020 oraz 15/2020 Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje o dostarczeniu przez Emitenta dla firmy JESTIC J.K. Cykowiak S.M. Cykowiak Spółka jawna, z siedzibą w Krąplewie _"Jestic"_ pierwszej jednostki kogeneracyjnej na gaz ziemny pod własną marką Termo2Power, o mocy 200 kW _model T2P G200_. Dostawa odbyła się 18 grudnia 2020 r. Odbiór i wydanie rzeczy nastąpiło w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w dniu 22.12.2020 r. Jednostka została odebrana bez zastrzeżeń.
Termo2Power we współpracy z holenderską firmą Dordtech w listopadzie 2020 r. zorganizowała w Holandii stanowisko do rozruchu i testów jednostki kogeneracyjnej. W Holandii dokonano testów i rozruchu urządzenia. Jednocześnie Emitent wskazuje, że z uwagi na fakt, iż Jestic nie ma dostępu do przyłącza zasilania gazowego we wskazanej docelowej lokalizacji posadowienia jednostki kogeneracyjnej _nowy budynek_ - do końca stycznia 2021r., urządzenie zostało uruchomione w trybie testowym _rozruch_ w Holandii, zgodnie z harmonogramem pod koniec października tego roku.
Z uwagi na fakt, iż Jestic sfinansowało nabycie jednostki kogeneracyjnej w drodze leasingu, Emitent wystawił fakturę końcową na ten produkt o wartości 340.500,00 zł netto do firmy leasingowej- Millenium Leasing sp. z o. o.
Pozytywnym czynnikiem, który może mieć wpływ na przychody Emitenta w 2021 roku jest fakt nawiązania w trakcie realizacji umowy dostawy i rozruchu jednostki kogeneracyjnej, współpracy z instytucją finansującą, tj. Millenium Leasing sp. z o. o. oraz akceptacji przez firmę leasingową produktu oferowanego przez Emitenta jako produktu dostępnego dla odbiorców również w drodze leasingu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Dostawa jednostki kogeneracyjnej w ramach realizacji umowy sprzedaży agregatu.
Sektor
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail
NIP 5272749594
REGON
Data sporzadzenia 2020-12-22
Rok biezacy 2020
Numer 38
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.